Daknor AS, Nustadkroken 5, 3970 Langesund - post@daknor.no - Telefon Kai 4000 6340, Torfinn 944 72 749.

Materiallister
Da man har tegnet opp hele modellen så er det enkelt å merke de forskjellige objektene med Select Layer, Select all Windows, all doors osv. ved å bruker "Select by" eller med hurtigknappene Ctrl+T osv. og legge inn informasjon om pris, levernadør, bygg nr. etasje osv. .....( Se fortsettelse med rød tekst nedover siden.)
Her er det gjort.

Her ser du at alle opplysninger ligger i Properties.

Da er det bare å lage materiallisten ut fra det du velger.
Gå til Database
og velg Reports
(= materialliste)

Trykk først Create....
Deretter skriver du tittelnavn og velger det du vil ha med i rapporten.
Da du har valgt det du vil ha med så trykker du OK.

Deretter trykker du Report (= lag materialliste).
Du kan nå velge om du vil sette rapporten inn i tegningen eller eksportere den til Excel, Microsoft Access Database, eller som ren tekst til txt eller csv.
Hvis du ikke har Excel, så kan du likesågodt bruke OpenOffice Calc, som er en del av gratisprogrammet OpenOffice.
Her kan du koble til priser og annet som ikke du ikke valgte i materiallisten, og du kan lage pene oversikter og tabeller og få de endelige kostnadene på deler eller hele utbyggingen.
Og hvis du har greie på databaser, så kan du linke opplysningene i tegningen direkte til priser fra din leverandør, v.hj.a. Database Connect Palette.
Denne videoen viser hele bygget. Se den med full skjerm.
Det er veldig enklet å definere feltene som smal ligge under Custom.
Du gjør det kun en gang og da vil disse virke i hele tegningen.