Med disse tilpasningene blir det mye lettere å tegne.
Nå er vegger ferdig tilpasset slabber med 198 mm, 220 mm,og 250 mm bjelkelag med 22 mm sponplater. (Slab = 220, 242 og 272)
Det er også ryddet opp i veggstylene. I tillegg kan du nå velge veggene ferdig koblet med property og style. Her er det gitt riktig standariserte høyder som passer til forskjellige slabtykkelser og standardiserte mål på gips- og sponplater. Se valgene under.

Nytt i trapper, målsetning, vindu og dører med belistning mm.
Det vil komme tilsvarende opplegg for vinduer og dører. Nye bedre styler.

I møbelpakka som kan kjøpe separat, får du også med speildører og diverse belistninger som kan kobles til dør- og vindus-styler.
Dvs. at du får vindu- og dør-belistning ferdig med i stylene.
Speildører med håndtak og nøkkehull i dørene.
Disse oppfører seg som vanlig dører og kan flytte åpnes mm.
Det er også gjort forbedringer i endel av teksturene.
Picture
Double Hung
Double Casement
Pass Through
Picture
Double Hung
Awning Transom
Double Casement
Glider
Hopper Transom
Pass Through
Single Casement
Single Hopper
Single Awning
Vertical Pivot
Horizontal Pivot
Uneven Single Hung
Uneven Double Hung
Single Hung
Trikset om hvordan du setter belistning på alle vinduer og dører på hele huset med kun noen få tastetrykk. Lær det på kurset i mars og april.     

Se også møbler, vvs, sanitær, elektro pakka her.


Tilpasningene er gjort i samarbeid med Rygja bygg.
Derfor passer Rygjas symboler veldig godt sammen med disse tilpasningene.

Videoer kommer snart.
Uneven Double Hung
Single Hung
Awning Transom
Glider
Hopper Transom
Single Casement
Single Hopper
Single Awning
Vertical Pivot
Horizontal Pivot
Uneven Single Hung
Double Casement
Picture
Double Hung
Pass Through
Uneven Double Hung
Single Hung
Awning Transom
Glider
Hopper Transom
Single Casement
Single Hopper
Single Awning
Vertical Pivot
Horizontal Pivot
Uneven Single Hung
Hexagon
Rectangular
Round
Quarter Round
(kan speilvendes)
Half Round
Oval
Arch
Trapezoid
(kan speilvendes)
Gothic
Isosceles
Triangle
Right Triangle
(kan speilvendes)
Peak Pentagon
Octagon
NB! Alle vinduer og dører kan
speilvendes høyre/venstre og inn/ut
Millioner av muligheter.
Picture (Fast karm) 
Double Hung (Dobbelt vertikalt skyvevindu)
Awning Transom (Topphengslet lukkefelt)
Double Casement (Sidehengslet dobbeltkarm)
Glider (Horisontalt skyvevindu)
Hopper Transom (Bunnhengslet lukkefelt)
Pass Through (Åpning)
Single Casement (Sidehengslet enkeltkarm)
Single Hopper (Bunnhengslet enkeltkarm)
Single Awning (Topphengslet enkeltkarm)
Vertical Pivot (Vertikalt senterhengslet)
Horizontal Pivot (Horisontalt senterhengslet)
Uneven Single Hung (Uregelmessig enklet vertikalt skyvevindu)
Uneven Double Hung (Uregelmessig dobbelt vertikalt skyvevindu)
Single Hung (Enkelt vertikalt skyvevindu)

Rectangular (rektangulær)
Round  (rundt)
Quarter Round (kvartal rundt)
Half Round (halv rundt)
Oval (ovalt)
Arch (bue)
Trapezoid (trapes)
Gothic (gotisk)
Isosceles Triangle (likebent trekant)
Right Triangle (rettvinklet trekant)
Peak Pentagon (toppet femkant)
Octagon (åttekant)
Hexagon (sekskant)
Custom (egendefinert)

Hvis ikke kombinasjonene over er nok for deg, så kan du i tillegg bruke Custom.
Custom kan kombineres med egne profiler for yttekant dør/vindu og ånninger.
F.eks.Du kan lage en dør med form som en Coca Cola flaske og med vindu som et hjerte. Denne døra eller vindu oppfører seg som en vanlig dør/vindu. Den lager hull i veggen, kan åpnes og alle ting du normalt gjør med en dør/vindu.

Alle dør og vinduer kan flippes høyre/venstre og ut/inn i Inspektorbaren.

:-)
Nye tilpasninger -   Dører1  -  Dører 2
Som medlem får
du alle disse
tilpasningene.