Norge Daknor AS. TurboCAD.no              USA TurboCAD.com

Videoer 15 videoer tilsammen 154 minutter
Se videoer her
Priser og Mengde-faner.
Rygja PPM-TurboCAD til Excel eller Open Office
Symbolet eksporteres fra TurboCAD Database og åpnes i regneark, Excel, Open Office e.l.
Få full mengdeberegning med antall meter og prisberegning.
Priser og Mengde-faner
Rygja PPM TurboCAD til Excel
Open Office
TurboCAD til Excel
Torfinn Skari fra Sola programerer i TurboCAD. Han har også laget et kalkulasjonsprogram for bygg i Excel, som kan koble sammen med TurboCAD.
(9:06) Polyline basislinjene (merk! tegner feil retning)
koper deltaZ, vegghøyder, fjerner noder, såle, forlarer veggene.
Trekker inn Rygja PPM reisverk, snaper til basislinje.Topp Wall modifier, splitt og join Wall.
(6:18) Perfekt, Trekker inn et nytt Rygja PPM, vrir dette, Retter en feil, gjør på nytt.
Snapper til basislinjen trekker inn nytt PPM, roterer 90 grader, ser over, Forklarer teksten. Stiller lik mønehøyde på begge PPM.
(7:15) Dører og vinduer. DAKnor har fjernet instillingene til venstre.
Slabber; Grid. Flytt rutenettet. Orgin Grid. Snapp vindier til grid. Offset 1 og 2
(5:44) Etter at allt er eksplodert med "Etterbehandling av PPM reisverk", slicer takstolene, konstruksjonslinjer
****************
(5:45) Slicer takstolene på utbygget, by WorkPlane. Slicer  takstolene på hovedhuset. Slacer takleker. Bruker konstruskjonslinjer. Grandrenna profil ekstrude og speilvende. Filformat. 3D pdf. Always clip behind camera.
(5:38) Viser pdf-manualen for Rygja-symbolet
Galleri
(2:26) Langesund sentrum.
Husene som plasserer kan også hentes fra Rygja PPM symboler.
Under utvikling. Se 7 andre videoer om Langesundsmodellen her.
Her ser du reisverket ferdig redigert med dør og vindusåpninger for ut uten bærevegg >>>
Dette er huset i videoen
Under ser du detaljer åpning for bærevegg og ikke bærevegg.
(2:15) Rask demonstrasjon av Rygja PPM
(2:15) Rask demonstrasjon av Rygja PPM
(8:29) Åpner template DAKnor20-5-Torfinn.tct
Reisverk rundt vinduer. Huskonstruksjon-11
Går igjennom alle 52 innstillinger i Library.
Viser Selection Info, hvor vi kan stille inn alle delene i etterkant. Teksten på symbolet.
Endrer husets lengde og bredde.
8:20) Endrer takvinkel og ser over. Endrer i høydene. View TFLRBU. Tar bort tilbehøer. Viser de 11 Rygja-layerne, skruer av og på. Framtidsplaner med L-hus, T-hus og annet, mønehøgde. Snapper inn et nytt PPM-symbol. Åpninger for eller uten bærevegg.
Block innsett åpning i vegg. Etterbehandling.
(4:46) Database til Excel. Lengder, arealer og priser. Framtidsplaner innvendige og utvendige plater og paneler. Lagre som epack, dxf, dwg, 3dpdf, ifc mm.
Fjerner avhuking for grunnmur.
Galleri her.
Bestilling
Send en epost til post@daknor.no
Merk eposten med Bestilling.
Oppgi varens navn,
Ditt navn og firmaets adresse og telefon.