Etter 14 år måtte vi dessverre melde avbud.
Daknor har ikke fått lov til å holde kurs eller fagdager på 2 år pga. smittefare, og det er en del av grunnen til oppbudet med konkurs.
Vi anbefaler selvfølgelig fortsatt TurboCAD til alle. Disse fantastiske programmene kan heretter kjøpes direkte fra TurboCAD.com i USA.

Vi ønsker alle våre gamle kunder lykke til videre med TurboCAD.
Kurs
Fagdager
Salg av TurboCAD