Norge Daknor AS. TurboCAD.no              USA TurboCAD.com

Se videoer og mer
Se mer om TurboCAD CAM
CADsymbols v12
Se videoen 4 min.
Her har du enormt mange synboler.
Denne CADsymbol pakken er tilrettelagt for TurboCAD, man kan også brukes av anndre DAK program, som f.eks. AutoCAD
5 videoer i spilleliste
(6:48) IDX Beam Analysis. Styrkeberegning.
Skjærkrefter, Moment, og andre krefter. Materialer
LightWorks er lettere å bruke enn RedWay.
Vi bruker selv LightWorks og anbefaler dette.
Dette plugg inn skal virke på alle tidligere og fremtidige versjoner av TuroCAD Pro Platinum.
Altså en engangsinvestering.
Unødvendig for de som har
TurboCAD Pro Platinum, der dette er intergrert
Import av punkter
Terrengmodell
Veiberegning
Rygja PPM lager et parametrisk reisverk av gulv-, vegger- og tak-kostruksjon.
I tillegg får du med flere andre PPM objecter.
PPM modellen kan enkelt trekkes inn i hustegningen, og eksporteres til Excel for viderebehandling av materiallister og priser.
Laget av DAKnor og Torfinn Skari.
Møbelpakken inneholder masse pene og lette materialer som enkelt trekkes inn i tegningen. 2D og 3D.
I tillegg til møbler får du også vegitasjon, VVS og elektro. Alt er teksturert og ligger i blocker.
Laget av DAKnor og Kai Sannes
Medlem2018.
Laget av DAKnor.
Etter 14 år måtte vi til slutt melde avbud.
Daknor har ikke fått lov å holde kurs eller fagdager på 2 år pga. smittefare, og det er en del av grunnen til oppbudet med konkurs.
Vi anbefaler selvfølgelig fortsatt TurboCAD til alle. Disse fantastiske programmene kan heretter kjøpes direkte fra TurboCAD.com i USA.

Vi ønsker alle våre gamle kunder lykke til videre med TurboCAD.